Noah PharrellAe

 Noah Pharrell, is a photographer and fashion filmmaker with a vast imagination. She is an observant traveler who gets inspired with everything she sees and touches. Noah is an energetic dreamer with impressive natural talent and a very individual style. She has worked with numerous brands like Nike, Puma, CocaCola, Movistar +, OYSHO, Shiseido, . She has also done editorial work for magazines such as Vogue, Glamour, SModa, Forbes, Vanidad, L’Officiel and Tapas among others. 

Noah Pharrell, es una fotógrafa y cineasta de moda con una gran imaginación. Es una viajera observadora que se inspira con todo lo que ve y toca. Noah es una soñadora enérgica con un talento natural impresionante y un estilo muy individual. Ha trabajado con numerosas marcas como Nike, Puma, CocaCola, Movistar+, OYSHO, Shiseido. También ha realizado trabajos editoriales para revistas como Vogue, Glamour, SModa, Forbes, Vanidad, L’Officiel y Tapas entre otras.

Noah Pharrell, és un fotògraf i cineasta de moda amb una gran imaginació. És una viatgera observadora que s’inspira amb tot el que veu i toca. Noah és un somiador enèrgic amb un talent natural impressionant i un estil molt individual. Ha treballat amb nombroses marques com Nike, Puma, CocaCola, Movistar +, OYSHO, Shiseido, . També ha realitzat treballs editorials per a revistes com Vogue, Glamour, SModa, Forbes, Vanidad, L’Officiel i Tapas entre d’altres.

Doing de
puta madre
TM

Noah PharrellAe