Niv ShankAe

Countries

Países

Països

  • InternationalInternacionalInternacional
  • SpainEspañaEspanya

Tags

  • CarsCochesCotxes
  • Fashion & LifestyleModa y LifestyleModa i Lifestyle
  • KidsInfantilInfantil
  • StorytellingStorytellingStorytelling

Commercial

Comercial

Comercial

Axe

Commercial

Comercial

Comercial

Lovers From Berlin

Icon Magazine Niv Shank

Commercial

Comercial

Comercial

Shot in Berlin

Zalando Niv Shank

Commercial

Comercial

Comercial

Summer Break

Wul Magazine Niv Shank

Fashion Film

Fashion Film

Fashion Film

Paris

Love Magazine Niv Shank

Commercial

Publicidad

Comercial

Studio

Zalando Niv Shank

Niv ShankAe

Photographer and filmmaker originally from Israel, where he spent his early years growing up in a small desert town, by the Dead Sea.

He grew up in a multi cultural home, with an Eastern European father and a Middle Eastern mother. Both inspired him to explore cultures, places, languages and people as a way of life.

He discovered early on that photography was the perfect way to explore the world and different cultures. Since picking up a camera, he has never stopped documenting his world.

Photography is the perfect artistic expression for him. He found that it’s the in-between moments when my subjects relax that he’s able to capture the most authentic moments.

He loves to travel, and his first stop was Italy.

He spent two years touring Europe, shooting and absorbing the cultures. His time spent in these places has had a huge impact on his work.

He’s following his vision to create images that are inspired from life, real people, candid moments, landscapes and memories.

He works mostly on location and he always shoot with a narrative in mind. He takes great satisfaction in creating a fresh experience with each of his subjects.

He feels indebted to all the wonderful people he had photographed for their role in his career and life.

Fotógrafo y director originario de Israel, donde pasó sus primeros años creciendo en un pequeño pueblo del desierto, junto al Mar Muerto.

Creció en un hogar multicultural, con un padre de Europa del Este y una madre del Medio Oriente. Ambos lo inspiraron a explorar culturas, lugares, idiomas y personas como forma de vida.

Pronto descubrió que la fotografía era la manera perfecta de explorar el mundo y las diferentes culturas. Desde que tomó una cámara, nunca ha dejado de documentar su mundo.

La fotografía es la expresión artística perfecta para él. Descubrió que son los momentos intermedios cuando mis sujetos se relajan los que puede capturar los momentos más auténticos.

Fotògraf i cineasta originari d’Israel, on va passar els seus primers anys creixent en un petit poble del desert, al costat del mar Mort.

Va créixer en una casa multicultural, amb un pare d’Europa de l’Est i una mare d’Orient Mitjà. Tots dos el van inspirar a explorar cultures, llocs, idiomes i persones com a forma de vida.

Va descobrir ben aviat que la fotografia era la manera perfecta d’explorar el món i les diferents cultures. Des que va agafar una càmera, no ha deixat de documentar el seu món.

La fotografia és per a ell l’expressió artística perfecta. Va descobrir que són els moments intermedis en què els meus subjectes es relaxen els que és capaç de capturar els moments més autèntics.

Li encanta viatjar i la seva primera parada va ser Itàlia.

Va passar dos anys de gira per Europa, filmant i absorbint les cultures. El temps que va passar en aquests llocs ha tingut un gran impacte en la seva obra.

Segueix la seva visió per crear imatges inspirades en la vida, persones reals, moments sincers, paisatges i records.

Treballa sobretot en locals i sempre roda amb una narrativa en ment. Es troba molt satisfet en crear una experiència nova amb cadascun dels seus subjectes.

Se sent en deute amb totes les persones meravelloses que havia fotografiat pel seu paper en la seva carrera i vida.

Doing de
puta madre
TM